SKYDDAR BRANDMÄNS HUD  MOT HÄLSOFARLIGA ÄMNEN

Ett säkert skyddsunderställ för brandmän

Understället från CPP Garments skyddar huden mot cancerogen brandgas. Skyddskläderna, som består av en huva, tröja och en byxa har tagits fram i samarbete med Brandmännens Cancerfond. 

 

Hälsofarlig brandgas kan reduceras med rätt skydd

Den första juli 2022 klassade WHOs cancerforskningsinstitut (IARC) brandmansyrket under grupp 1, vilket är den högsta graden av säkerställt samband med cancerdiagnoser.
CPP Garments skyddsunderställ har testats av Chalmers Industriteknik, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet och reducerar hudens exponering av giftiga PAH-ämnen till en tusendel. 

CPP Garments skyddsunderställ är CE-certifierat enligt EN ISO 13982-1:2004 "Skyddskläder för användning mot partiklar". CE-certifieringen har den högsta möjliga kategorin (kat. III) inom Personlig skyddsutrustning s.k. PPE.
 

Se mer av skyddsunderstället

Kontakta oss för frågor eller boka en presentation

Läs mer om hur skyddsunderstället fungerar

Tekn1 small aktivt kol skyddar cpp v4

Ett starkt skydd som andas

Dagens ytter- och underplagg för brandmän skyddar mot olika brandpartiklar – men inte mot brandgas. CPP Garments patenterade tyg filtrerar giftiga partiklar och innehåller aktivt kol som skyddar mot cancerogen gas samtidigt som det släpper igenom fukt för maximal andningsförmåga. Tekniken har använts under många år för militära underställ som skydd mot kemiska stridsgaser.  

Film över hur CPP:s underställ fungerar

Därför fungerar CPPs underställ

En beprövad metod att adsorbera gas och samtidigt ha möjlighet till genomsläpp av fukt och värme är aktivt kol.

Aktivt kol i kläder är däremot en svår kombination då det är sprött och inte hållbart vid rörelser, men vi hittade lösningen i Tyskland där det finns ett bolag med ett patenterat tyg innehållande aktivt kol som i många år tillverkat militära underställ som skydd mot kemiska stridsgaser.

CPPs underställ har:

-Skyddsfaktor 1000 mot PAH jämfört med skyddsfaktor 15 för ett normalt underställ. Läs mer här

-En rekommenderad livslängd som motsvarar 5 års användning. Läs mer här

Omnämnanden i media (press, TV mm)

 

”… mängden cancerogena ämnen reduceras till en tusendel”
”…nytt världsunikt skyddsunderställ…”
Expressen

”Ett nytt underställ för brandmän
som minskar risken för yrkesrelaterad cancer…”
Ekot P1

”…brandrök som innehåller cancerogena ämnen tränger sig
genom brandmännens standardutrustning
och adsorberas av huden.”

Vetenskapsradion P1

” Nytt underställ ger högt skydd mot
cancerframkallande PAH:er”

Tidskriften Brandmannen

”Världspremiär…som förhoppningsvis kan rädda väldigt många brandmän”
”…revolutionerande…”
TV4 Nyhetsmorgon

” Skyddsunderstället är en svensk innovation av högteknologiskt adsortivt material med aktivt kol”
Tidskriften Aktuell säkerhet

”…aktivt kol som binder de farliga ämnena…”
P4 Stockholm

”…minskar markant de farliga ämnenas exponering mot huden”
Tidskriften Swedish Firefighters Sff

”…minskar de farliga ämnena till mindre än en tusendel”
P4 Blekinge

Slang frilagd av td 1

I samarbete med Brandmännens Cancerfond

Brandmännens Cancerfond är en oberoende svensk ideell organisation som stöder forskning om brandmän och cancer. Brandmännens Cancerfond har varit en drivande part i att ta fram CPP Garments skyddsunderställ. 
 
Web  -  Facebook
Stöd dem gärna via bankgiro 5295-6133 eller Swish 1231305481