SKYDDAR BRANDMÄNS HUD  MOT HÄLSOFARLIGA ÄMNEN
Skyddsunderställ för brandmän från CPP Garments
Brandmännens cancerfond I samarbete med Brandmännens Cancerfond
Tekn1 small aktivt kol skyddar cpp v4

Hälsofarlig brandgas

Att brandgas når huden är hälsofarligt då en av hudens egenskaper är att absorbera. Kan t ex illustreras med att man gärna använder ett nikotinplåster när man vill sluta röka, och vid smärta i t ex ryggen använder en utvändig antiinflammatorisk salva.

Starkt skydd som andas

Dagens ytter- och underställ för brandmän har ett skapligt skydd mot partiklar men skyddet mot brandgas är klart begränsat, då de använder olika varianter av ”konventionella” tygmaterial (fiber, membran mm) eftersom kläderna måste andas.

Slipp röklukten

Alla brandmän vet att gaser når huden då det luktar rök flera dagar efter rökdykning trots bastu och flera duschar.

Därför funkar CPPs underställ

En beprövad metod att adsorbera gas och samtidigt ha möjlighet till genomsläpp av fukt och värme är aktivt kol.

Aktivt kol i kläder är däremot en svår kombination då det är sprött och inte hållbart vid rörelser, men vi hittade lösningen i Tyskland där det finns ett bolag med ett patenterat tyg innehållande aktivt kol som i många år tillverkat militära underställ som skydd mot kemiska stridsgaser.

CPPs underställ har:

-Skyddsfaktor 1000 mot PAH jämfört med skyddsfaktor 15 för ett normalt underställ. Läs mer här

-En rekommenderad livslängd som motsvarar 5 års användning. Läs mer här

Slang frilagd av td 1

I samarbete med Brandmännens Cancerfond

Oberoende svensk ideell organisation som stöder forskning om brandmän och cancer. Har varit mycket drivande i  projektet att ta fram våra nya underställ för brandmän.
Web  ◊  Facebook
Stöd dem gärna via bankgiro 5295-6133 eller Swish 1231305481