Om about cpp

Om CPP Garments

CPP Garments AB

CPP Garments AB (f d Carbon Personal Protection Sweden AB) är ett familjeägt företag som grundades 2019 och som sörjer för produktionen och marknadsföringen av ett nytt skyddsunderställ för brandmän.
Skyddsunderstället är en svensk innovation som bygger på militär teknologi och forskning med produktion i Tyskland. Understället är producerat i adsorptivt material med tre lager tyg där ett av lagren består av små kulor av aktivt kol, som adsorberar hälsofarliga brandgaser.
Produkten, som är framtagen i samarbete med Brandmännens Cancerfond, har testats vid fyra tillfällen på Räddningstjänstens övningsplats Guttasjön utanför Borås under ledning av CIT Chalmers i Göteborg. Det senaste oberoende testet finns redovisat i rapporten “Test av kläder för brandmän - Skydd mot polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i brandrök efter 24 rökdykningar”.

CPP står för Carbon Personal Protection vilket beskriver basen för vår verksamhet:
C = Carbon. Underställ med adsorptiva egenskaper (aktivt kol)
PP = Personal Protection för brandmän