Våra Studier

Våra studier9 cpp sv

Test nr 4, Nov 2021:

Syftet med testet var att fastställa graden av skydd som plaggen erbjuder mot polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i brandrök. Detta efter användning under totalt 24 rökdykningar (600 minuter/10 timmar), med normalt antal tvättar av både larmställ och adsorptivt underställ mellan rökdykningarna. Studien genomfördes i augusti 2021 under ledning av CIT Energy Management AB (dotterbolag till Chalmers Industriteknik), IVL (Svenska Miljöinstitutet) och Lunds universitet. Testplats var Räddningstjänstens övningsplats Guttasjön utanför Borås. 


Sammanfattning av Test 4 


Testerna visar att: 

  • Det adsorberande understället minskade PAH-penetrationen genom klädplaggen avsevärt. 
  • Efter 24 rökdykningar, omfattande totalt 600 minuters (10 timmar) exponering för brandrök, var skyddsfaktorn cirka 132 för det adsorptiva understället. Detta jämfört med cirka sju för standardplaggen. 
  • Medelvärdet av genomträngningen av PAH under dessa 24 rökdykningar är ca 70 gånger högre för standardunderställ och larmställ jämfört med adsorptivt underställ och larmställ.
     

Hela rapporten: 
Underställ för brandmän efter 24 rökdykningar 2021 v3”.

Våra studier7 cpp sv

Test nr 1-3, Maj 2021:

Rapport som sammanfattar resultaten från Test 1-3, som utfördes 2019 och 2020 under ledning av CIT Energy Management AB (dotterbolag till Chalmers Industriteknik), IVL (Svenska Miljöinstitutet) och Lunds Universitet. Testplats var Räddningstjänstens övningsplats Guttasjön utanför Borås.
Syftet med test 3 var att undersöka adsorptionsmöjligheter av hälsofarliga gaser och partiklar (PAH) hos CPPs underställ efter 10 rökdykningar med mellanliggande tvättar, att jämföra med tidigare tester av nya underställ.

Sammanfattning av test 1-3

Testerna visar att: 

  • Skyddsfaktorn mot PAH för nytt oanvänt CPP underställ tillsammans med yttre larmställ (EN469) uppmättes till 3300.
  • Skyddsfaktorn mot PAH använt CPP underställ tillsammans med yttre larmställ (EN469), efter 10 rökdykningar med mellanliggande tvättar uppmättes till 660.
  • Att jämföra med skyddsfaktorn mot PAH för nytt underställ som idag används tillsammans med yttre larmställ som uppmättes till 15.

Hela rapporten:
Skyddskläder mot Brandrök maj 2021-v2”.