Externa studier och rapporter

Iarc 350

Beslut från IARC

Den första juli 2022 klassade WHOs cancerforskningsinstitut (IARC) brandmansyrket under grupp 1, vilket är den högsta graden av säkerställt samband med cancerdiagnoser.

Några citat:

 • "Occupational exposure as a firefighter causes cancer...cancer in humans for the following cancer types: mesothelioma and bladder cancer."
 • "...exposed to a complex mixture of combustion products from fires (e.g. polycyclic aromatic hydrocarbons..."
 • "Dermal exposure, inhalation, and ingestion are common routes of exposure, and biomarker studies among firefighters have found enhanced levels of markers of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons..."

Pressreleasen kan läsas här:

 

Externa dok4

Friska Brandmän

Magnusson och Hultman skapade 2014 projektet Friska Brandmän – Skellefteåmodellen. Tanken bakom modellen är att man med små medel och bra rutiner kan förbättra brandmännens arbetsmiljö väsentligt. Publikationen är utgiven av MSB. 

Några citat:

 • "Vanliga ämnen i brandgaser som är konstaterat cancerframkallande är bland annat bensen, dioxiner, formaldehyd, polyaromatiska kolväten (PAH) och vinylklorid. En del av dessa ämnen tas lätt upp genom huden” (s. 17)
 • ”Det finns i sammanhanget tre betydande sätt för omgivande hälsofarliga ämnen att ta sig in i våra kroppar...genom huden” (s. 20)"
 • ”Det finns många situationer där brandmännens hud kommer i kontakt med hälsofarliga ämnen....Hur mycket av ett ämne som tas upp i kroppen via huden beror dels på ämnesmängden, ämnestypen, molekylstorleken och hudens tillstånd. Ämnen tränger snabbare in i varm eller svettig hud än i torr eller sval hud”....Många mediciner är designade för hudupptag, till exempel smärtlindrande krämer, hjärtmedicin och nikotinplåster.... 
 • Hälsofarliga molekyler ta sig in i brandmännens kroppar när molekylerna kommer i kontakt med huden. I dagsläget är kunskaperna bristfälliga om hur brandmännens skyddskläder hindrar omgivande miljö från att nå huden vid till exempel arbete med invändig släckning….Kan du veta vilka ämnen som sitter kvar på huden? (s 23-24)

Hela publikationen kan läsas här:

Externa dok5

Rapport “Minimising firefighters’ exposure to toxic fire effluents”

En oberoende rapport från 2020 om brandmäns exponering av hälsofarliga ämnen. Professor Anna Stec m fl vid vid University of Central Lancashire (UCLan) på uppdrag från FBU.

Några citat:

 • The report details how firefighters face danger...these toxic fire effluents can be absorbed by the skin. It demonstrates where current Fire and Rescue health and safety practices are failing…” (förord)
 • “Firefighters may be exposed to toxic contaminants...Dermal Absorption occurs when a toxicant comes into contact with an individual’s skin. There are many situations in which firefighters’ skin comes into contact with harmful substances….Absorption of toxicants via the skin will vary depending on exposure time, the quantity and type of substance, location and the surface area of the skin....and the high temperatures in which firefighters operate increases their blood flow, sweating rates and body temperature. Together with the body’s reduced water content, this leads to increased dermal absorption of fire effluents…” (s. 15)
 • Ett diagram som visar att den cancertyp som drabbat brittiska brandmän klart mest är hudcancer. (s. 23)
 • “It has been shown that organic contaminants can be transferred from the fabric of PPE to the skin. These contaminants can then penetrate deeper dermal layers, with the potential for systemic toxic effects…” (s. 32)
 • “The skin’s permeability increases with temperature. For every 5ºC increase in skin temperature, absorption of toxins via skin increases 400%...” (s. 38)

Hela rapporten kan läsas här

Externa dok6

Artikel i Canadian Occupational Safety och i EHS Today

Artikel som hänvisar till en studie av Keir m fl. (2020) som presenterades 18 Okt. 2020 i tidskriften Environmental Science & Technology.

Några citat:

 • "Our study shows that the best way to reduce a firefighter's exposure to harmful combustion products is to reduce chemical exposure to the skin," said Jules Blais, professor of environmental toxicology at the University of Ottawa and research team leader" (s. 2)
 • "The team found a significant link between PAH metabolites found in urine and levels of PAHs on skin, suggesting that firefighters are exposed to these harmful chemicals mainly through contact with their skin, rather than by inhalation." (s. 2-3)
 • "David Matschke, a firefighter of 32 years. "To have definitive proof of the chemicals that we are exposed to and the routes of our exposures will improve our procedures and our equipment, meaning reduced incidence of job-related disease and longer, healthier lives."" (s. 3)

Läs artikel här: Canadian Occupational Safety alt. EHS Today


Själva studien kan av rättighetsskäl inte delas men en sammanfattning och/eller möjlighet att köpa studien finns här här.

Externa dok7

Studie om hudens exponering av PAH

Fent m. fl. (2013) genomförde en studie för att undersöka kontaminering och penetration av brandmäns hud avseende luftburna PAH.

Några citat:

 • "Conclusion: We found that fire fighters wearing full ensembles absorb PAHs and aromatic hydrocarbons into their bodies. The PAHs and aromatic hydrocarbons most likely entered the fire fighters' bodies through the skin (s. 45)
 • "Recommendations for Additional Research...Study the effect of turnout hood designs and materials on dermal exposure and absorption of combustion products." (s. 47)

Hela studien kan läsas här

Externa dok1

LeMasters Meta-analys:

LeMaster m. fl. (2006) vid University of Cincinnati College of Medicine, USA, genomförde den hittills största studien avseende 20 olika cancertyper hos brandmän då de sammanvägde data från 32 andra studier. Totalt analyserade brandmän var över 110.000, och studien identifierade 10 olika cancertyper där brandmän hade en klart ökad risk att få diagnosen.

Sammanfattning

 • Testikelcancer - 102% högre risk
 • Multipelt myelom - 53% högre risk
 • Non-Hodgkin lymfom - 51% högre risk
 • Hudcancer - 39% högre risk
 • Hjärncancer - 32% högre risk
 • Malignt melanom - 32% högre risk
 • Rektalcancer - 29% högre risk
 • Prostatacancer - 28% högre risk
 • Magcancer - 22% högre risk
 • Tjocktarmscancer - 21% högre risk
  (Högre risk = högre risk jämfört med genomsnittlig befolkning)

Hela analysen kan läsas här

Externa dok2

NIOSH-studien:

Daniels m. fl. (2013) vid National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) i Cincinnati, USA, undersökte sambandet mellan cancer och brandmän. I studien ingick 30.000 brandmän från San Francisco, Chicago och Philadelphia, och resultatet visade att brandmän har en 14% högre risk att dö i cancer och en klart högre risk att drabbas av sju olika cancertyper jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Sammanfattning:

 • Mesoteliom - 100% högre risk
 • Rektalcancer - 45% högre risk
 • Mun/svalg-cancer 40% högre risk
 • Matstrupscancer - 39% högre risk
 • Tjocktarmscancer - 31% högre risk
 • Njurcancer - 29% högre risk
 • Lungcancer - 10% högre risk
  (Högre risk = högre risk jämfört med genomsnittlig befolkning)

Hela studien kan läsas här

Externa dok3

Den Nordiska studien

Pukkala m. fl. (2014) vid olika Universitet och Institut i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island publicerade en studie av totalt 16.000 nordiska brandmän. Denna studie delade bland annat upp risken för cancer per åldersgrupp och studien visar en statistiskt signifikant ökad risk för samtliga åldersgrupper att utveckla fem olika cancertyper.

Sammanfattning:

 • Mesoteliom - 155% högre risk
 • Icke-melanom hudcancer - 33% högre risk
 • Lungcancer (lungadenocarcinom) - 29% högre risk
 • Malignt melanom - 25% högre risk
 • Prostatacancer - 13% högre risk
 • Prostatacancer (för brandmän i ålder från 30 till 49 år) - 159% högre risk

Hela studien kan läsas här