SKYDDAR BRANDMÄNS HUD  MOT HÄLSOFARLIGA ÄMNEN

Skyddsunderställ för brandmän,  brandskyddskläder från CPP Garments

CPP Garments är ett svenskt bolag som tagit fram ett helt nytt unikt skyddsunderställ för brandmän som minskar hudens exponering för skadliga rökgaser och därigenom minskar risken för cancer.