Day 13 outdoor

Brandmannen Lasse testade skyddsunderstället

Brandmannen Lars Rijns Tjälldén fick möjlighet att testa CPP Garments skyddsunderställ mot cancerframkallande gifter vid en varm övning. Ovan känsla i början, men bättre följsamhet och utan påverkan på arbetsinsatsen var omdömet. Som brandman har Lars ett stort eget ansvar för sin säkerhet, men måste förhålla sig till det skydd som godkänts officiellt. Han hoppas därför att ett skydd för huden mot giftig brandgas ska göras tillgängligt för alla brandmän så fort som möjligt.

A7404903 web utan logo

När det handlar om skyddsutrustningen han använder i tjänsten lägger Lars, liksom många av sina kollegor, stor vikt vid att kunna utföra sitt jobb obehindrat. Först kändes det lite styvare tyget i CPP Garments skyddsunderställ ovant, men det blev snart tydligt att följsamheten var minst lika bra som det bomullsunderställ han normalt använder. Lars märkte även att skyddsunderstället från CPP Garments var svalare, vilket märktes på svettningen. Men för Lars innebär att utföra sitt jobb obehindrat även att inte distraheras med hälsobryderier.

 

”Svalare med ökad komfort”

 

Vid rökdykning måste vi kunna lita på att utrustningen skyddar såväl hud som lungor mot giftämnen i brandgas, liksom att vi måste kunna lita på att vattnet i slangen fungerar. Det finns väldigt många risker kopplade till uppdragen och då måste vi kunna fokusera på dem till hundra procent, säger Lars Rijns Tjälldén.

 

En risk mindre att bry sig om

 

Även om riskerna med brandmansyrket är en del av jobbet är det även en källa till oro för Lars fru Desirée. Tillsammans har de sonen Astor, som ännu är för liten för att för att oroa sig över sin pappa. Med de ofrånkomliga och påtagliga riskerna såsom kollapsande huskonstruktioner i brinnande hus är risken för cancer ett onödigt tillskott av oro. Säkerhetsutbildningen och Skellefteåmodellen ”Friska brandmän” försöker täcka in de flesta risker kopplade till brandmäns hälsa och arbetsmiljö, men fokuserar enligt Lars mindre på hudens exponering av giftig brandgas och så kallade PAH-ämnen.

A7405502 web

- Det brukar sägas att vi brandmän är våra egna skyddsombud och vi har ett stort eget ansvar. Därför krävs också kunskap om de risker som är förknippade med vårt jobb så att vi kan ta korrekta och säkra beslut. Medvetenheten om riskerna kopplat till inandning har varit stor, medan hudens upptagningsförmåga av gifter inte är lika känd. Många tror att larmstället skyddar mot det mesta, säger Lars Rijns Tjälldén.

Även om Lars kände till att förekomsten av cancer bland brandmän var hög, var det först när han testade skyddsunderstället från CPP Garments som han informerade sig om den faktiska statistiken och sambandet med hudens exponering av PAH-ämnen. Antalet dödsfall i cancer bland personer under 75 år är tre gånger så högt bland brandmän jämfört med övriga befolkningen. Med skyddsunderstället får huden 70 gånger bättre skydd mot de giftiga PA-ämnena jämfört med brandmännens standardutrustning.

Läs mer om CPP Garments skyddsunderställ