SKYDDAR BRANDMÄNS HUD  MOT HÄLSOFARLIGA ÄMNEN

Skyddsunderställ för brandmän från CPP Garments

♦Alla brandmän vet att gaser når huden då det luktar rök flera dagar efter rökdykning trots bastu och flera duschar.
♦Att brandgas når huden är hälsofarligt då en av hudens egenskaper är att absorbera. Kan t ex illustreras med att man gärna använder ett nikotinplåster när man vill sluta röka, och vid smärta i t ex ryggen använder en utvändig antiinflammatorisk salva.
♦Dagens ytter- och underkläder för brandmän har ett skapligt skydd mot partiklar men skyddet mot brandgas är klart begränsat, då de använder olika varianter av ”konventionella” tyg material (fiber, membran mm) eftersom kläderna måste andas.
♦En beprövad metod att adsorbera gas och samtidigt ha möjlighet till genomsläpp av fukt och värme är aktivt kol.
♦Aktivt kol i kläder är däremot en svår kombination då det är sprött och inte hållbart vid rörelser, men vi hittade lösningen i Tyskland där det finns ett bolag med ett patenterat tyg innehållande aktivt kol som i många år tillverkat militära underställ som skydd mot kemiska stridsgaser.
CPP = underställ som skyddar brandmän mot brandgas