Skyddsfaktor protection factor cpp

Skyddsfaktor

Skyddsfaktor1

Allmänt om skyddsfaktor

Skyddsfaktor är ett mått på hur mycket halten föroreningar minskar med skyddet.
Ett skydd som har skyddsfaktor 100 reducerar halten föroreningar i den omgivande luften 100 gånger, till exempel från 50 till 0,5 ppm.
Skyddsfaktorn anger samtidigt hur många gånger längre tid man kan vistas jämfört med utan skydd. T ex ger skyddsfaktor 500 att en timme utan skydd motsvarar 500 timmar med skydd.

Skyddsfaktor/Genomträngning

Studierna som har gjorts på brandkläderna har analyserat genomträngningen av hälsofarliga PAH. Genomträngning är motsatsen till skyddsfaktor så om genomträngningen t ex är 1/1000 så är skyddsfaktorn 1000

Skyddsfaktor diagram1

Skyddsfaktor för CPPs underställ

Skyddsfaktorn anger hur många gånger längre tid man kan vistas i brandgas jämfört med utan skydd. Se våra studier för mer detaljerad info

Nya (oanvända) kläder:
Standard1 har skyddsfaktor 15
CPP2 har skyddsfaktor 3300
=>CPP har ca 220 gånger bättre skydd mot PAH

Kläder använda i 12 rökdykningar á 25 minuter3
Standard1 har skyddsfaktor 11
CPP2 har skyddsfaktor 660
=>CPP har ca 66 gånger bättre skydd mot PAH

Kläder använda i 24 rökdykningar á 25 minuter4
Standard1 har skyddsfaktor 7
CPP2 har skyddsfaktor 132
=>CPP har ca 19 gånger bättre skydd mot PAH

Skillnaden på hudens genomsnittliga exponering av PAH under dessa 24 rökdykningar (600 min/10 timmar) utan CPP jämfört med med CPP är:

70 gånger högre


D.v.s. 35 år med CPP ger mindre hudexponering av PAH än 6 månader med standard5

___________________________________________
1
Standard larmställ tillsammans med standard underställ
2Standard larmställ tillsammans med CPP adsorptiva (aktivt kol) underställ
312 rökdykningar á 25 min (300 min dvs 5 timmar) + 11 tvättar
424 rökdykningar á 25 min (600 min dvs 10 timmar) + 22 tvättar
5Beräknat som genomsnittlig exponering av PAH under 24 rökdykningar. CPPs skyddsfaktor mer än 70 ggr högre än standard