Skyddsfaktor protection factor cpp 2

Allmänt om skyddsfaktor

Skyddsfaktor är ett mått på hur mycket halten föroreningar minskar med skyddet. Ett skydd som har skyddsfaktor 100 reducerar halten föroreningar i den omgivande luften 100 gånger, till exempel från 50 till 0,5 ppm. Skyddsfaktorn anger samtidigt hur många gånger längre tid man kan vistas i brandgas jämfört med utan skydd. T ex säger skyddsfaktor 500 att en timme utan skydd motsvarar 500 timmar med skydd. 

 

Skyddsfaktor / Genomträngning

Studierna som har gjorts på brandkläderna har analyserat genomträngningen av hälsofarliga PAH. Genomträngning är motsatsen till skyddsfaktor så om genomträngningen t ex är 1/1000 så är skyddsfaktorn 1000. 

CPP:s aktiva kol är både högaktiverat och har en avsevärd adsorptionskapacitet. Det betyder att det har en hög upptagningsförmåga och samtidigt ett väl balanserat system av såväl större porer som fungerar som transportvägar som mindre porer som binder molekylerna. CPP:s aktiva kol har hög adsorptionskapacitet även för låga gaskoncentrationer. Den absoluta adsorptionskapaciteten för gasformiga PAHs har visat sig vara så hög att det aktiva kolet har kvar adsorptionsförmåga även efter 24 rökdykningar (10 timmar) med mellanliggande tvättar. 


Till skillnad från annat aktivt kol är CPP:s kol också mycket mekaniskt stabilt och förstörs inte vid tryck eller slitage. 

Skyddsfaktor diagram1

Skyddsfaktor för CPPs underställ

Skyddsfaktorn anger hur många gånger längre tid man kan vistas i brandgas jämfört med utan skydd. Se våra studier för mer detaljerad information.

Nya (oanvända) kläder:
Standard1 har skyddsfaktor 15
CPP2 har skyddsfaktor 3300
=>CPP har ca 220 gånger bättre skydd mot PAH

Kläder använda i 12 rökdykningar á 25 minuter3
Standard1 har skyddsfaktor 11
CPP2 har skyddsfaktor 660
=>CPP har ca 66 gånger bättre skydd mot PAH

Kläder använda i 24 rökdykningar á 25 minuter4
Standard1 har skyddsfaktor 7
CPP2 har skyddsfaktor 132
=>CPP har ca 19 gånger bättre skydd mot PAH

Skillnaden på hudens genomsnittliga exponering av PAH under dessa 24 rökdykningar (600 min/10 timmar) utan CPP jämfört med med CPP är:

70 gånger högre - D.v.s. 35 år med CPP ger mindre hudexponering av PAH än 6 månader med standard5

___________________________________________
1
Standard larmställ tillsammans med standard underställ
2Standard larmställ tillsammans med CPP adsorptiva (aktivt kol) underställ
312 rökdykningar á 25 min (300 min dvs 5 timmar) + 11 tvättar
424 rökdykningar á 25 min (600 min dvs 10 timmar) + 22 tvättar
5Beräknat som genomsnittlig exponering av PAH under 24 rökdykningar. CPPs skyddsfaktor mer än 70 ggr högre än standard