CPPs Nyheter

2022-08-09: Skyddsunderstället är nu CE-certifierat

CPP Garments skyddsunderställ är nu CE-certifierat enligt EN ISO 13982-1:2004 "Skyddskläder för användning mot partiklar". CE-certifieringen har den högsta möjliga kategorin (kat. III) inom Personlig skyddsutrustning s.k. PPE.

2021-12-09: Presentation av studien ”Test 4”

Studien gjord av bland annatCIT (Chalmers) och Lunds Universitet som visar skyddsfaktorn efter 24 rökdykningar (600 min/10 timmar) är nu klar och kan läsas här 

2021-09-23: Presentation av studien ”Test 3”

Stiftelsen Brandmännens Cancerfond presenterade idag en studie som är genomförd av Chalmers, Lunds universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapportresultaten visar att skyddsunderstället reducerar mängden av de cancerogena PAH-ämnena till 1/1000 jämfört med 1/15 för brandmännens standardunderställ. Presentationen av prof. Lars Ekberg CIT/Chalmers kan läsas här, och hela studien/rapporten kan läsas här.

2021-09-23: Lansering av vårt skyddsunderställ - nu till försäljning

Idag lanserar vi skyddsunderstället! Underställ på lager i Tyskland färdiga för leverans. 

2021-09-22: Pressmeddelande

Pressmeddelande avseende den senaste studien. Pressmeddelandet finns här.

2021-02-05: Nytt namn

Namnbyte från Carbon Personal Protection Sweden AB till CPP Garments AB.

2021-01-04: Ny VD

Thomas Dedering börjar som VD/CEO.

2020-12-18: Test 3 avslutat

Testomgång 3 av våra underställ avklarad. Testerna utförda hos SÄRF, Guttasjön utanför Borås, under ledning av Chalmers/CIT/Lunds universitet. 
Rapport efter testomgång 3 presenteras i slutet på augusti 2021.