Livslangd lifespan cpp undergarment

Underställets livslängd

Livslängden på brandkläder påverkas av rökgas, partiklar, värme, slitage och tvätt. Störst inverkan på CPP Garments underställs livslängd har PAH-gaser och -partiklar som binds av det aktiva kolet som successivt mättas. 
Tvätt har mindre inverkan på plaggets livslängd och kan ske enligt anvisning med bibehållen funktion. 
Enligt tester utförda av Chalmers påverkas underställets skyddsfaktor enligt nedan jämfört med dagens standardutrustning. 

  • Nytt larmställ och nytt underställ: Ca 220 gånger högre.
  • Efter 12 rökdykningar á 25 minuter (totalt 300 minuter/5 timmar) inklusive efterföljande tvättar: Ca 66 gånger högre.
  • Efter 24 rökdykningar á 25 minuter (totalt 600 minuter/10 timmar) inklusive efterföljande tvättar: Ca 19 gånger högre.

Baserat på dessa data är vår rekommenderade livslängd 20 rökdykningar eller ungefär fem år för underställ som används individuellt.  
__________________________________________________ 
Enligt MSB gjordes det 2020 10 822 insatser med rökdykning av totalt 5051 heltidsanställda och 10 847 deltidsanställda brandmän. Därtill genomför en brandman två varma övningar med rökdykning per år.