Livslangd lifespan cpp undergarment

Livslängd / Antal användningar

Underställets livslängd:

Alla brandkläder påverkas negativt av gaser, partiklar, värme, slitage, tvätt mm, och hur mycket prestandan och funktionen försämras är väldigt beroende av olika faktorer som tid, temperatur, typ av brand, typ av insats mm och delvis hur plaggen tvättas.
Vårt underställ påverkas också och störst inverkan har brandgasen då den ”mättar” det aktiva kolet, t o m så effektivt att mättnaden är kvar efter tvätt. Detta visar tydligt effektiviteten hos vårt underställ men är samtidigt negativt för livslängden.
Tvätt har en viss påverkan - mycket beroende på tvätt cykel, volym, typ av tvättmedel, mm – men inte så stor påverkan som rök och gas, så förutom själva slitaget kan vårt underställ tvättas med nästan bibehållen funktion.
De oberoende tester som utförts av bl a Chalmers visar följande avseende skyddsfaktorer och hur det aktiva kolet blir ”mättat” vid rökdykning (CPP jämfört med standard avseende mängden PAH):

Nytt larmställ och nytt underställ:
CPP har en skyddsfaktor som är ca 220 gånger högre
Larmställ och underställ efter 12 rökdykningar á 25 minuter (totalt 300 minuter/5 timmar) inklusive efterföljande tvättar:
CPP har en skyddsfaktor som är ca 66 gånger högre
Larmställ och underställ efter 24 rökdykningar á 25 minuter (totalt 600 minuter/10 timmar) inklusive efterföljande tvättar:
CPP har en skyddsfaktor som är ca 19 gånger högre

Med anledning av dessa oberoende tester är vår rekommenderade livslängd 20 rökdykningar (500 minuter)1

En svensk brandman gör i snitt 2 skarpa insatser2 med rökdykning + 2 varma övningar per år, dvs 4 rökdykningar per år, så för en genomsnittlig svensk brandman motsvarar vår rekommenderade livslängd

5 års användning

__________________________________________________
1Efter 500 min (8 tim + 20 min) har CPPs underställ fortfarande en skyddsfaktor som är ca 30 ggr högre än standard, men då vi vill att brandmän ska ha det bästa möjliga skyddet tycker vi det är lämpligt att byta efter 20 rökdykningar.
2Enligt MSB: År 2020 gjordes det 10822 insatser ”bränder och brandtillbud i byggnad”. Samma år fanns det 5051 heltidsanställda brandmän och 10847 deltidsanställda
3Kalkylerat för personligt underställ dvs varje brandman har ett eget underställ (20 rökdykningar fördelat på 2 skarpa rökdykningar/år + 2 varma övningar/år)