Historia history cpp

Historia

Historia cpp

2010-2017

Under dessa år presenteras ett stort antal artiklar som påvisar en förhöjd cancerrisk bland brandmän jämfört med andra yrkesgrupper. Vissa artiklar hävdar att den förhöjda risken beror på exponeringen av hälsovådliga och cancerframkallande gaser som går via huden, framför allt så kallade polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Man påstår också att de skydds- och larmställ som finns på marknaden inte är optimala för att hindra dessa gasformiga substanser från att tränga igenom brandmännens hud.

Mot slutet av den här perioden bekräftar forskningen att cancerogena gaser och partiklar faktiskt kan upptas genom huden. Samtidigt känner man till att det finns ett tyskt företag som har ett patenterat tyg – ett tyg baserat på aktivt kol – som eventuellt kan erbjuda en lösning. Företaget har under många år utvecklat ett tyg som minimerar exponeringen av giftiga gaser mot huden. 

2018

CPPs grundare och Anders Cederberg från Brandmännens Cancerfond inleder diskussioner med det tyska bolaget. Tillsammans kommer man fram till att det kan finnas en lösning: ett nyutvecklat underställ speciellt framtaget för brandmän, att bäras under det ordinarie larmstället. 

Nu bestämdes att en rad tester skulle genomföras. Stämde det att ett vanligt larmställ har ett begränsat skydd mot gasformiga PAH – och om ja, skulle ett adsorptivt underställ kunna förbättra den skyddsfunktionen? 

Om testerna bekräftade tesen så skulle underställen designas och utvecklas i Sverige medan tillverkningen skulle ske av det tyska företaget med deras patenterade tyg.

2019

Bolaget Carbon Personal Protection Sweden AB ”CPP” grundas. 

Första testet genomförs på Räddningstjänstens övningsplats Guttasjön utanför Borås under ledning av CIT Chalmers i Göteborg. Egenskaperna hos tygmaterialet undersöks, där bland annat tygets adsorptionsmöjligheter av hälsofarliga gaser och partiklar (PAH) mättes. Resultaten visar tydligt att tygets egenskaper fungerade enligt plan. 

2020

Andra testet genomförs på Räddningstjänstens övningsplats Guttasjön utanför Borås under ledning av CIT Chalmers i Göteborg. Här används rökdykare med sensorer som registrerar hudens exponering av PAH.

Vid dessa tester använder rökdykarna sina vanliga larmställ utanpå CPP:s underställ – och testresultaten är så pass lovande att projektets nästa fas kan inledas.

CPP gör en överenskommelse med företaget i Tyskland: CPP:s underställ ska designas och produceras för brandmän.

I december genomförs det tredje testet på Räddningstjänstens övningsplats Guttasjön utanför Borås under ledning av CIT Chalmers i Göteborg. Denna oberoende testomgång beställs av Brandmännens Cancerfond, efter att de tagit del av tidigare testresultat. Även denna testomgång görs av rökdykare med sensorer som registrerar hudens exponering av PAH. Här används däremot underställ som använts vid tio tidigare rökövningar och som tvättats mellan varje övning. Även vid dessa tester använde rökdykarna sina vanliga larmställ utanpå CPP:s underställ, såväl nya som begagnade. Testresultaten visar tydligt att mängden PAH som når huden reduceras kraftigt.

2021

Thomas Dedering börjar som VD och bolaget byter namn till CPP Garments AB. 

Efter diskussioner med svenska brandmän – inklusive de som deltagit i testerna – fattar man nu beslut kring den slutgiltiga utformningen av underställen.

Rapport från test 3 publiceras.

Skyddsunderstället lanseras och släpps för försäljning.

I december publiceras rapporten från Test 4. Testerna visar att CPP:s underställ även efter tio timmars rökdykning har 20 gånger bättre skydd än standard och att det genomsnittliga skyddet under dessa 24 rökdykningar är 70 gånger högre med CPP jämfört med standard. 

2022

Marknadsföringen och försäljningen av CPPs underställ startar. Bl a ställer vi ut på 4 mässor: Två i Sverige, en i Tyskland och en i Storbritannien.

CE-godkännande klart. Skyddsunderstället blir CE-certifierat enligt enligt EN ISO 13982-1:2004 "Skyddskläder för användning mot partiklar". CE-certifieringen har den högsta möjliga kategorin (kat. III) inom Personlig skyddsutrustning s.k. PPE.