Historia history cpp

Historia

Historia cpp

2010-2017

Under dessa år presenterades ett stort antal artiklar som påvisar en förhöjd cancerrisk bland brandmän jämfört med andra yrkesgrupper. Vissa artiklar hävdade att den förhöjda risken berodde på exponeringen mot hälsovådliga och cancerframkallande gaser som gick via huden, framför allt s.k. polycykliska aromatiska kolväten (vi använder vanligen den engelska förkortningen PAH). Man förmodade också att de skydds- och larmställ som finns på marknaden inte var optimala för att hindra dessa gasformiga substanser att tränga in genom brandmännens hud.

Under slutet av dessa år blev det i forskningen bekräftat att cancerogena gaser och partiklar faktiskt kunde upptas genom huden. Samtidigt var det känt att det fanns ett tyskt företag med ett patenterat tyg – baserat på aktivt kol – som eventuellt kunde erbjuda en lösning. Företaget hade under många år utvecklat ett tyg som minimerade exponeringen av giftiga gaser mot huden.

Historia2 cpp v2

2018

Diskussioner inleddes och fördjupades. Man kom tillsammans fram till att det kunde finnas en lösning och att den i så fall skulle vara ett helt nyutvecklat underställ, speciellt framtaget för brandmän, att bäras under det normala larmstället.

Man beslutade att genomföra olika tester för att verifiera hypotesen att det ordinarie larmstället endast utgjorde ett begränsat skydd mot gasformiga PAH och att ett adsorptivt underställ skulle kunna förbättra den skyddsfunktionen.

Om dessa tester visade att hypotesen stämde så skulle underställen designas och utvecklas i Sverige, och tillverkningen skulle ske av det tyska företaget med deras patenterade tyg.

Historia3 cpp v2

2019

Bolaget Carbon Personal Protection Sweden AB ”CPP” grundades.
Första testet genomfördes på Räddningstjänstens övningsplats Guttasjön utanför Borås under ledning av CIT Chalmers i Göteborg. Testet undersökte egenskaperna hos tygmaterialet och bl a mättes tygets adsorptionsmöjligheter av hälsofarliga gaser och partiklar (PAH) och resultaten visade tydligt att tygets egenskaper fungerade enligt plan.

Historia4 cpp v2

2020

Andra testet genomfördes på Räddningstjänstens övningsplats Guttasjön utanför Borås under ledning av CIT Chalmers i Göteborg. Denna testomgång var med rökdykare med sensorer som registrerade hudens exponering av PAH. Vid dessa tester använde rökdykarna sina vanliga larmställ utanpå CPPs underställ, och testresultaten visade sig vara mycket lovande så projektet gick in i nästa fas.

CPP och det tyska företaget gjorde en överenskommelse, och CPPs underställ ska nu designas och produceras för brandmän i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

I december genomfördes det tredje testet på Räddningstjänstens övningsplats Guttasjön utanför Borås under ledning av CIT Chalmers i Göteborg. Denna oberoende testomgång beställdes av Brandmännens Cancerfond, efter att de blivit delgivna testresultaten från de tidigare testerna.
Även denna testomgång var med rökdykare med sensorer som registrerade hudens exponering av PAH, men där man använde underställ som hade använts i 10 rökövningar och tvättats mellan varje övning. Även vid dessa tester använde rökdykarna sina vanliga larmställ utanpå CPPs underställ, såväl nya larmställ som begagnade larmställ. Testresultaten är planerade att presenteras våren 2021.

Historia5 cpp v2

2021

Thomas Dedering börjar som VD och bolaget byter namn till CPP Garments AB.
Efter diskussioner med svenska brandmän, inklusive de som varit med i testerna, har nu slutgiltig utformning av underställen beslutats.
Rapport från test 3 är färdig och publicerad.
Skyddsunderstället är nu lanserat och finns tillgängligt för försäljning i Sverige, Norge, Finland och Danmark.
I december publiceras rapporten från Test 4. Testerna visar att CPPs underställ även efter 10 timmars rökdykning har 20 gånger bättre skydd än standard, och att det genomsnittliga skyddet under dessa 24 rökdykningar var 70 gånger högre med CPP jämfört med standard.