Externa Studier rapporter mm

Externa dok1

LeMasters Meta-analys:

Grace K. LeMaster med kollegor vid University of Cincinnati College of Medicine, USA, genomförde 2006 den hittills största studien avseende 20 olika cancertyper hos brandmän då de sammanvägde data från 32 andra studier. Totalt analyserade brandmän var över 110.000, och studien identifierade 10 olika cancertyper där brandmän hade en klart ökad risk att få diagnosen.

Sammanfattning:
Testikelcancer - 102% högre risk
Multipelt myelom - 53% högre risk
Non-Hodgkin lymfom - 51% högre risk
Hudcancer - 39% högre risk
Hjärncancer - 32% högre risk
Malignt melanom - 32% högre risk
Rektalcancer - 29% högre risk
Prostatacancer - 28% högre risk
Magcancer - 22% högre risk
Tjocktarmscancer - 21% högre risk
(Högre risk = högre risk jämfört med genomsnittlig befolkning)

Hela analysen:
“Cancer Risk Among Firefighters: A Review and Meta-analysis of 32 Studies” av LeMasters m fl. kan laddas ned här:

Externa dok2

NIOSH-studien:

Robert D Daniels med kollegor vid National Institute for
Occupational Safety and Health (NIOSH) i Cincinnati, USA, undersökte 2013 sambandet mellan cancer och brandmän. I studien ingick 30.000 brandmän från San Francisco, Chicago och Philadelphia, och resultatet visade att brandmän har en 14% högre risk att dö i cancer och en klart högre risk att drabbas av sju olika cancertyper jämfört med den genomsnittliga befolkningen.

Sammanfattning:
Mesoteliom - 100% högre risk
Rektalcancer - 45% högre risk
Mun/svalg-cancer 40% högre risk
Matstrupscancer - 39% högre risk
Tjocktarmscancer - 31% högre risk
Njurcancer - 29% högre risk
Lungcancer - 10% högre risk
(Högre risk = högre risk jämfört med genomsnittlig befolkning)

Hela studien:
“Mortality and cancer incidence in a pooled cohort of US firefighters from San Francisco, Chicago and Philadelphia (1950–2009)” av Daniels m fl. kan laddas ned här:

 

Externa dok3

Den Nordiska studien

Eero Pukkala med kollegor vid olika Universitet och Institut i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Island publicerade 2014 en studie av totalt 16.000 nordiska brandmän. Denna studie delade bland annat upp risken för cancer per åldersgrupp och studien visar en statistiskt signifikant ökad risk för samtliga åldersgrupper att utveckla fem olika cancertyper.

Sammanfattning:
Mesoteliom - 155% högre risk
Icke-melanom hudcancer - 33% högre risk
Lungcancer (lungadenocarcinom) - 29% högre risk
Malignt melanom - 25% högre risk
Prostatacancer - 13% högre risk
Prostatacancer (för brandmän i ålder från 30 till 49 år) - 159% högre risk

Hela studien:
“Cancer incidence among firefighters: 45 years
of follow-up in five Nordic countries” av Pukkala m fl kan laddas ned här: