Artiklar, publikationer mm "Brandmän och Cancer"

Webinar 20230201 350

Webinar “Brandmän och Cancer”

Datum: 2023-02-01.
1 timmes gratis webinar (på engelska) med följande talare:

 • Alex Forrest. Retired Captain, Winnipeg Fire Department. President, Manitoba Professional Firefighters. International Association of Firefighters Canadian Trustee
 • Anna Stec. MSc, PhD, CSci, CChem, FRSC, FIFireE, FHEA Professor in Fire Chemistry and Toxicity, Centre for Fire and Hazards Sciences, School of Natural Sciences, University of Central Lancashire
 • Dan Cartwright. Deputy Assistant Commissioner. National Fire Chiefs Council. National Deputy CBRN(e) Strategic Lead

Youtube (1 timmes webinar)
Anna Stecs presentation (som en icke-editerbar pdf): Läs eller ladda ner

Lancet 2023 01 19 350

Artikel i The Lancet

Datum: 2023-01-19
Artikel "Brandmän med ökad risk för cancerdiagnos" (på engelska), om forskning på uppdrag av UK Fire Brigades Union som för närvarande pågår vid University of Central Lancashire (UCLan, Preston, Storbritannien) om brandbekämpningens inverkan på brandmäns hälsa till följd av deras inblandning i nödberedskapen vid Grenfell Tower-katastrofen i London i juni 2017.

Några citat:

 • “…create dangerous levels of carcinogens, and our modern firefighting gear cannot fully protect us from this danger.” says Alex Forrest, International Association of Fire Fighters.
 • “We demand to see more action on prevention, health monitoring, and facilities and contracts for proper personal protective equipment…” says Riccardo la Torre, National Officer of the Fire Brigades Union.

Läs eller ladda ner

Extra information om katastrofen vid Grenfell Tower:
Läs artikel i The Mirror, UK

Iarc 350

Beslut från IARC

Den första juli 2022 klassade WHOs cancerforskningsinstitut (IARC) brandmansyrket under grupp 1, vilket är den högsta graden av säkerställt samband med cancerdiagnoser.

Några citat:

 • "Occupational exposure as a firefighter causes cancer...cancer in humans for the following cancer types: mesothelioma and bladder cancer."
 • "...exposed to a complex mixture of combustion products from fires (e.g. polycyclic aromatic hydrocarbons..."
 • "Dermal exposure, inhalation, and ingestion are common routes of exposure, and biomarker studies among firefighters have found enhanced levels of markers of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons..."

Läs eller ladda ner
Extra information om beslutet:
Läs eller ladda ner artikel i The Lancet
Läs eller ladda ner Infographic
Läs eller ladda ner Q&As

Externa dok4

Friska Brandmän

Magnusson och Hultman skapade 2014 projektet Friska Brandmän – Skellefteåmodellen. Tanken bakom modellen är att man med små medel och bra rutiner kan förbättra brandmännens arbetsmiljö väsentligt. Publikationen är utgiven av MSB. 

Några citat:

 • "Vanliga ämnen i brandgaser som är konstaterat cancerframkallande är bland annat bensen, dioxiner, formaldehyd, polyaromatiska kolväten (PAH) och vinylklorid. En del av dessa ämnen tas lätt upp genom huden” (s. 17)
 • ”Det finns i sammanhanget tre betydande sätt för omgivande hälsofarliga ämnen att ta sig in i våra kroppar...genom huden” (s. 20)"
 • ”Det finns många situationer där brandmännens hud kommer i kontakt med hälsofarliga ämnen....Hur mycket av ett ämne som tas upp i kroppen via huden beror dels på ämnesmängden, ämnestypen, molekylstorleken och hudens tillstånd. Ämnen tränger snabbare in i varm eller svettig hud än i torr eller sval hud”....Många mediciner är designade för hudupptag, till exempel smärtlindrande krämer, hjärtmedicin och nikotinplåster....
 • Hälsofarliga molekyler ta sig in i brandmännens kroppar när molekylerna kommer i kontakt med huden. I dagsläget är kunskaperna bristfälliga om hur brandmännens skyddskläder hindrar omgivande miljö från att nå huden vid till exempel arbete med invändig släckning….Kan du veta vilka ämnen som sitter kvar på huden? (s 23-24)

Läs eller ladda ner

Externa dok6

Artikel i Canadian Occupational Safety och i EHS Today

Artikel som hänvisar till en studie av Keir m fl. (2020) som presenterades 18 Okt. 2020 i tidskriften Environmental Science & Technology.

Några citat:

 • "Our study shows that the best way to reduce a firefighter's exposure to harmful combustion products is to reduce chemical exposure to the skin," said Jules Blais, professor of environmental toxicology at the University of Ottawa and research team leader" (s. 2)
 • "The team found a significant link between PAH metabolites found in urine and levels of PAHs on skin, suggesting that firefighters are exposed to these harmful chemicals mainly through contact with their skin, rather than by inhalation." (s. 2-3)

Canadian Occ. Safety: Läs eller ladda ner
EHS Today: Läs eller ladda ner

 

Ctif 2018-03-21 350

Risken för cancer är upp till tre gånger högre

Artikel om studier utförda av Anna Stec, professor i brandkemi och toxicitet vid University of Central Lancashire. Studierna visar bland annat att cancerdödsfall bland brandmän under 75 år är upp till tre gånger högre än för andra medborgare i samhället.

Läs online