Användbara Länkar

Våra samarbetspartners

Brandmännens Cancerfond  Web  ◊  Facebook
Oberoende svensk ideell organisation som stöder forskning om brandmän och cancer. Har varit mycket drivande i  projektet att ta fram våra nya underställ för brandmän. Stöd dem gärna via bankgiro 5295-6133 eller Swish 1231305481

Blücher GmbH  Web
Vår leverantör. Underställen tillverkas av Blücher med deras patenterade tyg innehållande bl a aktivt kol.

Chalmers / CIT Energy Management AB  Web
De som gjort våra egna studier, tillsammans med IVL, Lunds Universitet och Guttasjön

IVL Svenska Miljöinstitutet  Web  ◊  Facebook
Har varit delaktiga i våra egna studier, tillsammans med Chalmers, Lunds Universitet och Guttasjön

Lunds Universitet  Web
Har varit delaktiga i våra egna studier, tillsammans med Chalmers, IVL och Guttasjön

SÄRF-Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  Web
Platsen där vi utförde våra egna studier som genomfördes i samarbete med Chalmers, Lunds Universitet och IVL.

Brandmän och Cancer

Brandmännens Cancerfond
Se ovan under ”Våra samarbetspartners”.

Brannmen mot Kreft  Web  ◊  Facebook
Oberoende norsk ideell organisation som stöder forskning om brandmän och cancer.

Brandfolkenes Cancerforening  Web  ◊  Facebook
Oberoende dansk ideell organisation som stöder forskning om brandmän och cancer.

FeuerKrebs  Web
Oberoende tysk ideell organisation som stöder forskning om brandmän och cancer.

FCSN-Firefighter Cancer Support Network  Web  ◊  Facebook
Oberoende nordamerikansk (USA och Kanada) ideell organisation som främst stöder cancerdrabbade brandmän och deras familjer.

FCI-Firefighter Cancer Initiative  Web  ◊  Facebook
Oberoende Florida-baserad organisation som forskar om brandmän och cancer. De har årligen ett nationellt (USA) symposium om brandmän och cancer, National Firefighter Cancer Symposium (NFCS)

IARC-International Agency for Research on Cancer Web
WHOs och FNs samarbetsorganisation som utför och samordnar både laboratorie- och epidemiologisk forskning för att internationellt bekämpa cancer.

Fackförbund mm

Kommunal  Web  ◊  Blogg
Fackförbund för svenska brandmän.

BRF-Brandmännens Riksförbund  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för svenska brandmän.

Ledarna  Web
Fackförbund för chefer och arbetsledare inom räddningstjänsten i Sverige.

IAFF-International Association of Fire Fighters  Web  ◊  Facebook
Väldigt stort nordamerikansk (USA och Kanada) fackförbund för brandmän.

SPAL  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för finska brandmän

DNMF-Det norske maskinistforbund  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för norska brandmän

Brandfolkenes Organisation  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för danska brandmän.

FBU-Fire Brigades Union  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för brittiska brandmän

DFeuG-Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för tyska brandmän

EFFUA-European Fire Fighters Unions Alliance  Web  ◊  Facebook
Europeisk organisation där medlemmarna är de nationella fackförbunden.

EPSU-European Federation of Public Service Unions  Web  ◊  Facebook
Europeisk organisation som grundades 1978 och representerar åtta miljoner public service-arbetare från över 260 fackliga organisationer

Övriga länkar

Friska Brandmän  Web  ◊  Publikation
År 2006 startades projektet Friska Brandmän / Skellefteåmodellen, som är arbetssätt för att minimera hälsoriskerna.

Lars Axelsson  Web  ◊  Facebook ◊  Youtube
"The Swedish Firenerd" är en känd svensk instruktör och utbildare inom brandbekämpning

CTIF-International Association of Fire and Rescue Services  Web  ◊  Facebook
En världsomfattande organisation som arbetar med brandmäns säkerhet och hälsa. Har funnits sedan år 1900.

Behind the seen  Web  ◊  Facebook
Organisation i Australien som fokuserar på välbefinnandet hos landets räddningstjänst.

ESPC-The European Society of Protective Clothing Web  ◊  Facebook
En oberoende och ideell förening som fungerar som ett forum för diskussioner och kunskapsutbyte för personer som arbetar inom området skyddskläder.

FEU-Federation of European fire officers  Web  ◊  Facebook
Organisation för Europeiska brandchefer

IAFC-International Association of Fire Chiefs  Web  ◊  Facebook
Organisation för brandchefer i USA och Kanada.

Sveriges Brandmäns Kamratförening inkl tidningen Brandmannen  Web
Kamratförening för svenska brandmän + en branschtidning.

SFF-Swedish Firefighters (tidskrift)  Web  ◊  Facebook
Branschtidning för svensk räddningstjänst.

Deltidsbrandmännen Facebook
En Facebook-grupp för deltidsbrandmän (RIB)

MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  Web
MSBs tidskrift Tjugofyra7:  Web  ◊  Facebook
MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

FOI-Totalförsvarets forskningsinstitut Web  ◊  Facebook
FOIs avdelning för CBRN-skydd arbetar med forskning  kring CBRN-frågor 

Arbetsmiljöverket  Web
Arbetsmiljöverket är en myndighet som ska se till att lagar om arbetsmiljö följs.

SKR-Sveriges Kommuner och regioner  Web
Arbetsgivare för svenska brandmän

Arbetarskydd  Web  ◊  Facebook
Tidskrift om arbetsmiljö