Links cpp

Användbara Länkar

Våra samarbetspartners

Brandmännens Cancerfond  Web  ◊  Facebook
Oberoende svensk ideell organisation som stöder forskning om brandmän och cancer. Har varit mycket drivande i  projektet att ta fram våra nya underställ för brandmän. Stöd dem gärna via bankgiro 5295-6133 eller Swish 1231305481

Blücher GmbH  Web
Vår leverantör. Underställen tillverkas av Blücher med deras patenterade tyg innehållande bl a aktivt kol.

Chalmers / CIT Energy Management AB  Web
De som gjort våra egna studier, tillsammans med IVL, Lunds Universitet och Guttasjön

IVL Svenska Miljöinstitutet  Web  ◊  Facebook
Har varit delaktiga i våra egna studier, tillsammans med Chalmers, Lunds Universitet och Guttasjön

Lunds Universitet  Web
Har varit delaktiga i våra egna studier, tillsammans med Chalmers, IVL och Guttasjön

SÄRF-Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  Web
Platsen där vi utförde våra egna studier som genomfördes i samarbete med Chalmers, Lunds Universitet och IVL.

Brandmän och Cancer

Brandmännens Cancerfond
Se ovan under ”Våra samarbetspartners”.

Brannmen mot Kreft  Web  ◊  Facebook
Oberoende norsk ideell organisation som stöder forskning om brandmän och cancer.

Brandfolkenes Cancerforening  Web  ◊  Facebook
Oberoende dansk ideell organisation som stöder forskning om brandmän och cancer.

FeuerKrebs  Web
Oberoende tysk ideell organisation som stöder forskning om brandmän och cancer.

FCSN-Firefighter Cancer Support Network  Web  ◊  Facebook
Oberoende nordamerikansk (USA och Kanada) ideell organisation som främst stöder cancerdrabbade brandmän och deras familjer.

FCI-Firefighter Cancer Initiative  Web  ◊  Facebook
Oberoende Florida-baserad organisation som forskar om brandmän och cancer. De har årligen ett nationellt (USA) symposium om brandmän och cancer, National Firefighter Cancer Symposium (NFCS)

IARC-International Agency for Research on Cancer Web
WHOs och FNs samarbetsorganisation som utför och samordnar både laboratorie- och epidemiologisk forskning för att internationellt bekämpa cancer.

Fackförbund mm

Kommunal  Web  ◊  Blogg
Fackförbund för svenska brandmän.

BRF-Brandmännens Riksförbund  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för svenska brandmän.

Ledarna  Web
Fackförbund för chefer och arbetsledare inom räddningstjänsten i Sverige.

IAFF-International Association of Fire Fighters  Web  ◊  Facebook
Väldigt stort nordamerikansk (USA och Kanada) fackförbund för brandmän.

SPAL  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för finska brandmän

DNMF-Det norske maskinistforbund  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för norska brandmän

Brandfolkenes Organisation  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för danska brandmän.

FBU-Fire Brigades Union  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för brittiska brandmän

DFeuG-Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft  Web  ◊  Facebook
Fackförbund för tyska brandmän

EFFUA-European Fire Fighters Unions Alliance  Web  ◊  Facebook
Europeisk organisation där medlemmarna är de nationella fackförbunden.

Övriga länkar

Friska Brandmän  Web  ◊  Publikation
År 2006 startades projektet Friska Brandmän / Skellefteåmodellen, som är arbetssätt för att minimera hälsoriskerna.

Lars Axelsson  Web  ◊  Facebook ◊  Youtube
"The Swedish Firenerd" är en känd svensk instruktör och utbildare inom brandbekämpning

CTIF-International Association of Fire and Rescue Services  Web  ◊  Facebook
En världsomfattande organisation som arbetar med brandmäns säkerhet och hälsa. Har funnits sedan år 1900.

Behind the seen  Web  ◊  Facebook
Organisation i Australien som fokuserar på välbefinnandet hos landets räddningstjänst.

ESPC-The European Society of Protective Clothing Web  ◊  Facebook
En oberoende och ideell förening som fungerar som ett forum för diskussioner och kunskapsutbyte för personer som arbetar inom området skyddskläder.

Sveriges Brandmäns Kamratförening inkl tidningen Brandmannen  Web
Kamratförening för svenska brandmän + en branschtidning.

SFF-Swedish Firefighters (tidskrift)  Web  ◊  Facebook
Branschtidning för svensk räddningstjänst.

Deltidsbrandmännen Facebook
En Facebook-grupp för deltidsbrandmän (RIB)

MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap  Web
MSBs tidskrift Tjugofyra7:  Web  ◊  Facebook
MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar.

FOI-Totalförsvarets forskningsinstitut Web  ◊  Facebook
FOIs avdelning för CBRN-skydd arbetar med forskning  kring CBRN-frågor 

Arbetsmiljöverket  Web
Arbetsmiljöverket är en myndighet som ska se till att lagar om arbetsmiljö följs.

SKR-Sveriges Kommuner och regioner  Web
Arbetsgivare för svenska brandmän

Arbetarskydd  Web  ◊  Facebook
Tidskrift om arbetsmiljö