Aktivt kol activated carbon cpp 1

Aktivt Kol

Hur fungerar aktivt kol?

Aktivt kol kan tillverkas av många olika typer av organiska material. Kokosnötsskal är ett vanligt material, stenkol är ett annat. I CPPs fall är utgångsmaterialet en polymer. Polymeren går igenom två processteg. Först karboniseras den och sedan aktiveras den. Såväl karboniseringen som aktiveringen sker under höga temperaturer och har som syfte att skapa en hög porositet. Och det är i de här porerna som gasmolekyler fastnar. Man pratar om adsorption. Mer om detta nedan.

Gaser har benägenheten att spridas i luft utan att luften behöver röra på sig. Ett bra exempel är när vi luktar att någon, en bit längre bort börjar skala en apelsin. Gasmolekyler förflyttar sig genom sk Brownska rörelser. Det är små kollisioner mellan molekylerna som succesivt sprids i rummet och strävar efter att skapa en jämn koncentration.

Då och då binds molekyler till ytor genom just adsorption, man pratar då om Van der Waalska krafter. Alltså bindningen av en molekyl till en yta. Alla som varit på en rökig restaurang och sedan, när de kommer hem, känt stanken på kläderna har erfarenhet av just detta.

När gasmolekylerna möter ett aktivt kol adsorberas gasmolekylerna på det aktiva kolets yta. Eftersom aktivt kol har en enormt stor inre yta (mäts vanligen i m2/gram aktivt kol och kan uppgå till över 1000 m2/g) finns en mycket stor upptagningsförmåga. Och genom de brownska rörelserna flyttas gasmolekylerna allt längre in i porerna där de slutligen fastnar. Ju trängre poren är i förhållande till molekylens storlek desto starkare blir bindningen eftersom de van der waalska krafterna verkar från flera håll.

CPPs aktiva kol är både högaktiverat och har en avsevärd dynamisk adsorptionskapacitet. Detta betyder att det har en hög absolut upptagningsförmåga, och samtidigt ett väl balanserat system av såväl större porer som fungerar som transportvägar och mindre porer, som binder molekylerna. CPPs aktiva kol har hög adsorptionskapacitet även för låga gaskoncentrationer. Den absoluta adsorptionskapaciteten för gasformiga PAHs har visat sig vara så hög att det aktiva kolet har kvar en tillräcklig adsorptionsförmåga även upp till 24 rökdykningar (10 timmar) med mellanliggande tvättar.

Till skillnad från andra aktiva kol är CPPs kol också mycket mekaniskt stabilt och smulas inte sönder vid tryck eller slitage.

Aktivt kol2 sv